Årsmøte 11.03.2024

Årsmøte 11.03.2024

 1. Godkjenning av innkalling, sakliste. Registrering av frammøtte og fullmakter.
 2. Konstituering. (val av møteleiar, sekretær og 2 til å skrive under møteboka.)
 3. Årsmelding.
 4. Rekneskap.
 5. Handlingsplan.
 6. Vedtekter.
 7. Vaktmesterliste for sommaren 2024.
 8. Årshjul.
 9. Arrangement i 2024
 10. Innkomne saker
  1. Beslutning om innløsing av lån.
  2. Status på reguleringsplan Høyheimsvik båtlag.
  3. Informasjon om båtlaget si heimeside.
 11. Budsjett.
 12. Val.