Archives juli 2023

Oppdatert informasjon

Det er lagt ut ny og oppdatert infomasjon for medlemmer. Dersom du ikkje har passord når du blir spurd om brukarnamn og passord kan du gå til gløymt passord og be om nytt. Bruk e-post adressa di i brukarnam feltet.

Årsmelding 2021

Det har i årsmøteperioden vore halde 1 årsmøte der det vart handsama 12 saker. På grunn av coronasituasjonen har det dette året ikkje vore halde formelle styremøter. Arbeidet har likevel vorte ivareteke igjennom telefonkontaktar og uformelle møte.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik:

Leiar:    Jan J Øvrebø.
leiar: Tor Hauge
Sekretær: Kjell Neset.
Kasserar:  Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem:  Henry Talle.
Vara :      Guy Steffen Brun.
Vara:       Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen   Per Høyheim
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig,
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret:

Montering av utriggarane på den nye brygga har vorte utført av laget sine eigne medlemmer og denne delen av anlegget er teke i bruk. Det står att litt arbeid med montering av vatn og straum og dette vil bli gjort i -22.

Det har vorte arrangert dugnad med godt frammøte der hamna vart gjort klar til sesongen.

Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og fint heile sesongen.

Sluttord: Styret vil få takke medlemmene for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båt sesong.

Årsmelding 2022

På grunn av sjukdom vart det ikkje halde årsmøte våren 22. Valnemda hadde ein runde der dei kontakta alle som var på val og alle tok attval så drifta av laget har gått som vanleg.

Året i båtlaget har vore som vanleg utan dei store utfordringane. Dugnadsdagane har vorte avvikla med god innsats frå medlemene. Anlegget har fungert slik som det skal. Hamna har vorte mykje brukt både av medlemmer og av besøkande, og vi ser at anlegget er vorte ein mykje brukt badeplass.  I det heile har det vore eit normalt arbeidsår for båtlaget.

Nrk – Nyhende frå Vestland

 • Rykket ut til svømmende hjort i byfjorden i Bergen
  on mai 23, 2024 at 11:51 am

  Redningsselskapet rykket torsdag ut med redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen II» etter melding om en hjort som svømte i Byfjorden i Bergen. De skriver at også viltvakten ble plukket opp. Brannvesenet bisto med å få hjorten trygt i land.

 • Utset Måsholmen-avgjerd
  on mai 23, 2024 at 11:28 am

  Kinn kommunestyre har med 21 mot 19 røyster vedtatt å utsetje avgjerda om Måsholmen i Florø sin lagnad. Kommunestyret skulle i dag seie ja eller nei til bygging av ny industri- og containerhamn på den vesle øya ved Gunnhildvågen. Tysdag deltok nær 400 menneske i ein demonstrasjon mot planane som har vekt mykje motstand. Det var Ap som fremja forslag om å utsetje den vanskelege avgjerda.

 • Fann utbrent batteri etter husbrann på Minde
  on mai 23, 2024 at 11:10 am

  Politiet undersøker om brannen i eit hus på Minde i Bergen onsdag kan ha samanheng med lading av elsparkesyklar, ifølgje BA. Flammane stod ut av vindauget. Brannvesenet fann to elsparkesyklar og eit utbrent batteri som kan høyre til desse i bustaden, skriv avisa. 6. mai blei det også meldt om ein mindre brann i Bergen som kan ha starta i ein elsparkesykkel.

 • Fv57 i Hyllestad er stengd
  on mai 23, 2024 at 10:01 am

  Ein vegmerkingsbil har havarert på Fv57 ved Buvika i Hyllestad. Vegen er no stengd. Det skal vere ein målingslekkasje frå den havarerte bilen. Brannvesenet er på veg for rå hjelpe til med oppryddingsarbeidet.

 • 1100 butikkansatte i Vestland kan bli tatt ut i streik
  on mai 23, 2024 at 8:15 am

  Det ligger an til butikkstreik i Bergensområdet neste uke, ifølge Bergens Tidende. Bakgrunnen er årets lønnsoppgjør for ansatte i varehandelen, som Handel og kontor (HK) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke ble enige om 30. april. Siden det har det spredd seg en voksende misnøye blant lokale medlemmer fra Handel og kontor flere steder i landet, deriblant i region Vest. Avtalen fra 30. april, som blant annet inneholder et generelt lønnstillegg på 4 kroner er nå ute til avstemning blant landets om lag 5000 HK-medlemmer. – Fagforeningen i region Vest har gått ut og anbefalt medlemmene å stemme nei til avtalen, sier regionkontorleder Jan Sivertsen til NRK. Også styrene i Oslo-Akershus, Hedmark og Trøndelag HK har anbefalt sine medlemmer å gjøre det samme. Sivertsen forklarer videre at forhandlingsutvalget, som består av tillitsvalgte på tariffområdet, i motsetning til fagforeningen har anbefalt medlemmene å stemme ja under avstemningen. Fristen for avstemningen går ut tirsdag 28. mai. Om et rent flertall stemmer nei til lønnsavtalen, blir det butikkstreik.

Sikring av båten

Alle båtplasseigarar har ansvar for at båten er godt bundet i båtplassen. Det skal nyttast gummi strekkavlastarar mellom båt og utriggar. Dette for å skåne anlegg og båt. Det er også viktig at riktig tauverk er valgt i.h.til båtstørrelse.