Høyheimsvik er ei lita bygd som ligg ved Lustrafjorden i Luster Kommune, Sogn og Fjordane. Etter 8 år med tett samarbeid med; Luster Kommune, Grunneigara, Luster Sparebank, Statens Kartverk, Tinglysningen og andre positive personar og innstansar, fekk me endeleg innvilga og installert båthavn, også her på Høyheimsvik. I dag har me 34 plassar fordelt på tre flytebrygger, levert av Marina Solutions.

Her kan du bla deg gjennom bilete av annlegget vårt og oppdatere deg på komande arrangement utover året. Dersom du ferdar fjorden med båt tek me deg gjerne imot på vår heilt nye gjestebrygge