All posts by guy

Vårdugnad 2024

Vårdugnaden er satt til 20.04.2024 kl 10:00

Arbeidsoppgåver:

 • Ferdigstilling av nedstikk betongbrygge (Mariann)
 • Gå over anlegg og sjekke for lekkasjar
 • Rette og renske nedstikk
 • Utsettjing av bølgjedempar (Svein)
 • Ha ut slangar
 • Kople på vatn
 • Gå over alle kranar og sjekke for lekkasjar
 • Montere redningsleider/stige
 • Montere anodar på bølgjedempar
 • Rette utriggar
 • Lage liste over dei som møter på dugnad

Arbeid som er påbegynt:

Roger har rydda boss, hengar står full i Gaupne evt om nokon kan tømme den

Glenn Joar og Jan Erik har sydd skytematter får med seg Knut Ola for å ferdig stille dei

Årsmelding 2023

Årsmelding for perioden 31.03.23 – 11.03.2024
Det har i perioden vore halde 5 styremøter og 1 årsmøte der det vart handsama 1 sak.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik
Leiar: Jan Øvrebø.
N. leiar: Tor Hauge.
Sekretær: Guy Steffen Brun.
Kasserar: Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem: Henry Talle.
Vara: Kjell Neset.
Vara: Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen Per Høyheim.
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig.
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret
Det har vore gjennomført dugnad 1.april 2023 med bra frammøte.
Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og triveleg heile sesongen.

Sluttord
Styret vil få takke medlemmer for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båtsesong.

Oppdatert informasjon

Det er lagt ut ny og oppdatert infomasjon for medlemmer. Dersom du ikkje har passord når du blir spurd om brukarnamn og passord kan du gå til gløymt passord og be om nytt. Bruk e-post adressa di i brukarnam feltet.

Årsmelding 2021

Det har i årsmøteperioden vore halde 1 årsmøte der det vart handsama 12 saker. På grunn av coronasituasjonen har det dette året ikkje vore halde formelle styremøter. Arbeidet har likevel vorte ivareteke igjennom telefonkontaktar og uformelle møte.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik:

Leiar:    Jan J Øvrebø.
leiar: Tor Hauge
Sekretær: Kjell Neset.
Kasserar:  Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem:  Henry Talle.
Vara :      Guy Steffen Brun.
Vara:       Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen   Per Høyheim
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig,
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret:

Montering av utriggarane på den nye brygga har vorte utført av laget sine eigne medlemmer og denne delen av anlegget er teke i bruk. Det står att litt arbeid med montering av vatn og straum og dette vil bli gjort i -22.

Det har vorte arrangert dugnad med godt frammøte der hamna vart gjort klar til sesongen.

Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og fint heile sesongen.

Sluttord: Styret vil få takke medlemmene for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båt sesong.

Årsmelding 2022

På grunn av sjukdom vart det ikkje halde årsmøte våren 22. Valnemda hadde ein runde der dei kontakta alle som var på val og alle tok attval så drifta av laget har gått som vanleg.

Året i båtlaget har vore som vanleg utan dei store utfordringane. Dugnadsdagane har vorte avvikla med god innsats frå medlemene. Anlegget har fungert slik som det skal. Hamna har vorte mykje brukt både av medlemmer og av besøkande, og vi ser at anlegget er vorte ein mykje brukt badeplass.  I det heile har det vore eit normalt arbeidsår for båtlaget.

Nrk – Nyhende frå Vestland

 • Vil varetektsfengsle drapsikta kvinne etter husbrann
  on april 19, 2024 at 12:20 pm

  Politiet ber om fire vekers varetektsfengsling for kvinna i 60-åra som i går blei sikta for drapsforsøk, grovt skadeverk og brannstifting i Kvam herad. Politiadvokat Eli Valheim ønsker også brev- og besøksforbod, skriv BA. Kvinna er framleis innlagt på sjukehus med alvorlege skadar, opplyser ho. I går dro både væpna politi og brannvesen til det overtente huset. Ein mann vart sendt til legevakt med lettare skadar. Huset var ikkje til å redde og vart totalskadd. Politiet gjer i dag avhøyr av mannen, mens kvinna ikkje har vore i form til det, skriv BA.

 • Politiet rykka ut til melding om brann i elbil
  on april 19, 2024 at 11:49 am

  Klokka 13.39 fekk politiet melding om at det brann i ein elbil med fare for spreiing til bustadar. Vel framme på staden kan politiet konstatere at det kjem ein del røyk, men at det ikkje er nokon brann. Ingen er skadd, og politiet jobbar med å få tak i bileigar.

 • No kjem elbussane til bygda
  on april 19, 2024 at 10:59 am

  Skyss har tildelt kontraktane for lokalbussrutene for Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal og i Nordfjord for dei neste ti åra. I alt fem selskap konkurrerte i det som er første anbodsrunda for buss i Vestland fylke. Tide Buss fekk rutene i Hardanger/Voss, medan Modalen/Eksingedalen Billag fekk rutene i Modalen/Vaksdal. Firda Billag skal køyre i Nordfjord. Kontraktane legg opp til betydelege reduksjonar i klimagassutsleppa. Reduserer selskapa desse med 90 prosent, kan kontraktane forlengast med tre år. – Elbussane tar endeleg steget frå byen til bygda, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

 • Bortvist mann slo etter kvinne i Bergen
  on april 19, 2024 at 10:52 am

  En mann tok seg inn i en bedrift i Sandviken der han var uønsket. Da han ble fulgt ut slo han etter en kvinne, melder Vest politidistrikt. Ingen er skadet etter hendelsen. Politiet er på stedet for å undersøke nærmere, og snakke med de involverte partene.

 • Prøvde å slå mann i Bergen
  on april 19, 2024 at 10:44 am

  Vest politidistrikt melder om en mann som slo etter en annen mann på Minde i Bergen. Mannen traff ikke, og vekter som var på stedet tok kontroll på mannen. Politiet er på stedet og undersøker hva som har skjedd. Ingen er skadd etter hendelsen.