All posts by guy

Oppdatert informasjon

Det er lagt ut ny og oppdatert infomasjon for medlemmer. Dersom du ikkje har passord når du blir spurd om brukarnamn og passord kan du gå til gløymt passord og be om nytt. Bruk e-post adressa di i brukarnam feltet.

Årsmelding 2021

Det har i årsmøteperioden vore halde 1 årsmøte der det vart handsama 12 saker. På grunn av coronasituasjonen har det dette året ikkje vore halde formelle styremøter. Arbeidet har likevel vorte ivareteke igjennom telefonkontaktar og uformelle møte.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik:

Leiar:    Jan J Øvrebø.
leiar: Tor Hauge
Sekretær: Kjell Neset.
Kasserar:  Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem:  Henry Talle.
Vara :      Guy Steffen Brun.
Vara:       Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen   Per Høyheim
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig,
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret:

Montering av utriggarane på den nye brygga har vorte utført av laget sine eigne medlemmer og denne delen av anlegget er teke i bruk. Det står att litt arbeid med montering av vatn og straum og dette vil bli gjort i -22.

Det har vorte arrangert dugnad med godt frammøte der hamna vart gjort klar til sesongen.

Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og fint heile sesongen.

Sluttord: Styret vil få takke medlemmene for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båt sesong.

Årsmelding 2022

På grunn av sjukdom vart det ikkje halde årsmøte våren 22. Valnemda hadde ein runde der dei kontakta alle som var på val og alle tok attval så drifta av laget har gått som vanleg.

Året i båtlaget har vore som vanleg utan dei store utfordringane. Dugnadsdagane har vorte avvikla med god innsats frå medlemene. Anlegget har fungert slik som det skal. Hamna har vorte mykje brukt både av medlemmer og av besøkande, og vi ser at anlegget er vorte ein mykje brukt badeplass.  I det heile har det vore eit normalt arbeidsår for båtlaget.

Nrk – Nyhende frå Vestland

 • To biler med stans i Bømlafjordtunnelen på E39
  on July 26, 2023 at 11:35 am

  Det skal være to bilstanser i Bømlafjordtunnelen på E39, en i hver ende av tunnelen. Det er mulig å passere.

 • Røykutvikling i boligblokk var fra «askebeger»
  on July 26, 2023 at 10:55 am

  Nødetatene rykket ut til en boligblokk i Ytrebygdsvegen i Bergen etter melding om røyk fra veranda i fjerde etasje i bygget. Det skal ha brent i en stålbolle som ble brukt som et askebeger, opplyser brannvesenet som har sjekket leiligheten. Beboerne hadde begynt å evakuere før brannvesenet kom frem til stedet.

 • Kø etter ulykke i Røldal
  on July 26, 2023 at 10:38 am

  Nødetatene er på vei til Røldal etter melding om en ulykke på riksvei 13. Kun én bil skal være involvert og fører skal være uskadd, men det er store materielle skader. Trafikken står i stampe på grunn av ulykken, som ble meldt kl. 12.21.

 • Totalt 172 meldingar frå politiet vart ikkje lesne av barnevernet
  on July 26, 2023 at 10:11 am

  I perioden 2018 til 2023 blei 172 bekymringsmeldingar sendt frå politiet via Altinn, men ikkje opna av mottakar, eller opna for seint. Dette er den samla oversikta for alle politidistrikta som politiet går ut med i dag. Av desse 172 bekymringsmeldingane var 168 av sakene likevel kjende for barnevernet. Fire av sakene, som omhandlar åtte barn, var ikkje kjende for barnevernet, skriv Politidirektoratet i ei pressemelding.

 • Rykker ut til automatisk brannalarm på Askøy
  on July 26, 2023 at 8:53 am

  Askøy brannvesen rykker ut til automatisk brannalarm på Erdal med mannskapsbil og tankbil. Det er ingen brann på stedet, melder 110 Vest på Twitter.

Sikring av båten

Alle båtplasseigarar har ansvar for at båten er godt bundet i båtplassen. Det skal nyttast gummi strekkavlastarar mellom båt og utriggar. Dette for å skåne anlegg og båt. Det er også viktig at riktig tauverk er valgt i.h.til båtstørrelse.

Redningskøyta kom på besøk

Mandag 30.05.2022 kom redningskøyta på besøk til oss. Det var stor interesse for besøket og mange ungar og voksne tok turen til båthavna denne kvelden. Tema for kvelden var å informera om sikkerheit på sjøen og spesielt informera om redningsvestar.

Det var også anledning til å gå om bord å sjå den ca 40 fot store båten innvending. Noko som var stor stas både for liten og stor.

Høyheimsvik Båtlag spanderte kaffi og brus til glede for både liten og stor.

Ein kjekk kveld.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!