All posts by guy

Vårdugnad 2024

Vårdugnaden er satt til 20.04.2024 kl 10:00

Arbeidsoppgåver:

 • Ferdigstilling av nedstikk betongbrygge (Mariann)
 • Gå over anlegg og sjekke for lekkasjar
 • Rette og renske nedstikk
 • Utsettjing av bølgjedempar (Svein)
 • Ha ut slangar
 • Kople på vatn
 • Gå over alle kranar og sjekke for lekkasjar
 • Montere redningsleider/stige
 • Montere anodar på bølgjedempar
 • Rette utriggar
 • Lage liste over dei som møter på dugnad

Arbeid som er påbegynt:

Roger har rydda boss, hengar står full i Gaupne evt om nokon kan tømme den

Glenn Joar og Jan Erik har sydd skytematter får med seg Knut Ola for å ferdig stille dei

Årsmelding 2023

Årsmelding for perioden 31.03.23 – 11.03.2024
Det har i perioden vore halde 5 styremøter og 1 årsmøte der det vart handsama 1 sak.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik
Leiar: Jan Øvrebø.
N. leiar: Tor Hauge.
Sekretær: Guy Steffen Brun.
Kasserar: Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem: Henry Talle.
Vara: Kjell Neset.
Vara: Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen Per Høyheim.
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig.
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret
Det har vore gjennomført dugnad 1.april 2023 med bra frammøte.
Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og triveleg heile sesongen.

Sluttord
Styret vil få takke medlemmer for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båtsesong.

Oppdatert informasjon

Det er lagt ut ny og oppdatert infomasjon for medlemmer. Dersom du ikkje har passord når du blir spurd om brukarnamn og passord kan du gå til gløymt passord og be om nytt. Bruk e-post adressa di i brukarnam feltet.

Årsmelding 2021

Det har i årsmøteperioden vore halde 1 årsmøte der det vart handsama 12 saker. På grunn av coronasituasjonen har det dette året ikkje vore halde formelle styremøter. Arbeidet har likevel vorte ivareteke igjennom telefonkontaktar og uformelle møte.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik:

Leiar:    Jan J Øvrebø.
leiar: Tor Hauge
Sekretær: Kjell Neset.
Kasserar:  Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem:  Henry Talle.
Vara :      Guy Steffen Brun.
Vara:       Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen   Per Høyheim
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig,
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret:

Montering av utriggarane på den nye brygga har vorte utført av laget sine eigne medlemmer og denne delen av anlegget er teke i bruk. Det står att litt arbeid med montering av vatn og straum og dette vil bli gjort i -22.

Det har vorte arrangert dugnad med godt frammøte der hamna vart gjort klar til sesongen.

Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og fint heile sesongen.

Sluttord: Styret vil få takke medlemmene for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båt sesong.

Årsmelding 2022

På grunn av sjukdom vart det ikkje halde årsmøte våren 22. Valnemda hadde ein runde der dei kontakta alle som var på val og alle tok attval så drifta av laget har gått som vanleg.

Året i båtlaget har vore som vanleg utan dei store utfordringane. Dugnadsdagane har vorte avvikla med god innsats frå medlemene. Anlegget har fungert slik som det skal. Hamna har vorte mykje brukt både av medlemmer og av besøkande, og vi ser at anlegget er vorte ein mykje brukt badeplass.  I det heile har det vore eit normalt arbeidsår for båtlaget.

Nrk – Nyhende frå Vestland

 • Fv578 Åsligrenda opna igjen
  on juli 18, 2024 at 5:33 pm

  Åsligrenda i Bergen er gjenopna. Vegen var stengt i ein periode i ettermiddag etter ei trafikkulukke. Den er no rydda og trafikken flyt som normalt.

 • Innstiller ferjer grunna driftsproblem
  on juli 18, 2024 at 5:17 pm

  Fjord1 melder om innstilte ferjer grunna driftsproblem på fergesambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes på Fv 48. Siste avgang fra Gjermundshamn blir kl. 20.55 og siste avgang fra Årsnes blir kl. 21.35. Det blir sett inn skyssbåt mellom klokken 22 og 06.30. Første avgang fredag morgon frå Gjermundshamn blir kl. 06.30 og fra Årsnes kl. 07.

 • Se Vestlandsrevyen klokken 19.30
  on juli 18, 2024 at 5:12 pm

  Fisketillatelsen Liv Signe Navarsete ga i Lærdalselvi er ugyldig - Statsforvalteren i Rogaland har konkludert med at hun var innhabil. Navarsete åpnet for stamfiske i elven, noe som førte til at blant andre David Beckham fikk fiske der. Se mer i Vestlandsrevyen. Programleder er Charlotte Haarvik Sanden.

 • Frontkollisjon i Bergen
  on juli 18, 2024 at 3:42 pm

  Klokka 17.26 fekk politiet melding om frontkollisjon mellom to bilar i Litlåsvegen i Bergen. Nødetatane er på staden. Vegtrafikksentralen melder at Fv578 Åsligrenda er stengt grunna trafikkulukke. Alle dei involverte er bevisste og komne ut av bilane. Utover dette er skadeomfanget ukjent.

 • To ungdomar i båtulukke i Bergen
  on juli 18, 2024 at 2:45 pm

  Politiet rykka ut til Biskophavn i Bergen kl. 15.42 etter melding om ein liten båt som hadde kantra 200m frå land. To jenter på 15 år var i båten før den kantra. Med hjelp frå folk i båtar i nærleiken, fekk politiet frakta ungdomane på land. Ambulanse er på staden. Ungdomane skal vere bevisste og blir no tekne hand om av pårørande. Årsaka til ulukka er per no uvisst.