Archives mars 2024

Vårdugnad 2024

Vårdugnaden er satt til 20.04.2024 kl 10:00

Arbeidsoppgåver:

 • Ferdigstilling av nedstikk betongbrygge (Mariann)
 • Gå over anlegg og sjekke for lekkasjar
 • Rette og renske nedstikk
 • Utsettjing av bølgjedempar (Svein)
 • Ha ut slangar
 • Kople på vatn
 • Gå over alle kranar og sjekke for lekkasjar
 • Montere redningsleider/stige
 • Montere anodar på bølgjedempar
 • Rette utriggar
 • Lage liste over dei som møter på dugnad

Arbeid som er påbegynt:

Roger har rydda boss, hengar står full i Gaupne evt om nokon kan tømme den

Glenn Joar og Jan Erik har sydd skytematter får med seg Knut Ola for å ferdig stille dei

Årsmelding 2023

Årsmelding for perioden 31.03.23 – 11.03.2024
Det har i perioden vore halde 5 styremøter og 1 årsmøte der det vart handsama 1 sak.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik
Leiar: Jan Øvrebø.
N. leiar: Tor Hauge.
Sekretær: Guy Steffen Brun.
Kasserar: Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem: Henry Talle.
Vara: Kjell Neset.
Vara: Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen Per Høyheim.
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig.
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret
Det har vore gjennomført dugnad 1.april 2023 med bra frammøte.
Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og triveleg heile sesongen.

Sluttord
Styret vil få takke medlemmer for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båtsesong.