1. Arbeide for å ferdigstille båthamna.
  2. Arbeide for å få ein sosial møteplass.
  3. Arbeide førebyggjande for sikker aktivitet på og ved sjøen.