Blog

Nrk – Nyhende frå Vestland

 • Valdtektssikta mann lauslaten
  on August 13, 2023 at 4:47 pm

  Laurdag blei to menn i Bergen arresterte og sikta for valdtekter. Dei to sakene har ingen samanheng. I firetida søndag ettermiddag blei mannen i 20-åra lauslaten etter avhøyr. – Det var ikkje lenger fare for provøydelegging, opplyser jourhavande politiadvokat Lene Christiansen. Mannen i 40-åra blir avhøyrd søndag kveld.

 • Ber bilistar om å ikkje køyre på raudt lys
  on August 13, 2023 at 2:17 pm

  På riksveg 13 i Kinsarvik i Ullensvang mot Eidfjord er det mykje kø. – Det kjem av at bilistar ikkje respekterer lysreguleringa, opplyser Arne Viken i Vegtrafikksentralen til NRK. Viken oppmodar folk til å ha tolmod og ikkje køyre på raudt lys. – Då blir det berre meir kø og det går utover alle.

 • Mykje folk i ferjekø
  on August 13, 2023 at 2:07 pm

  Bilistar må rekne med å vente i opptil ein time om dei skal ta ferja frå Lavik – Oppedal på E39. – Det skuldast ferieslutt og at det er veldig mykje folk ute på vegane i dag, seier trafikkoperatør Arne Viken i Vegtrafikksentralen. Også på Sandvikvågsida i ferjestrekket Halhjem – Sandvikvåg er det mykje bilar i kø.

 • 10 000 på Trøkk n' Truck
  on August 13, 2023 at 12:46 pm

  Musikk- og motorfestivalen Trøkk n' Truck har hatt 10 000 besøkande. – Det er ein lite auke frå i fjor, noko som er svært gledeleg, seier medarrangør Freddy Ulltang. I fjor hadde festivalen ein omsetnad på 4 millionar kroner. – Kor vi endar i år er litt tidleg å seie, men truleg kjem vil å passere det, seier Ulltang.

 • Slåsting i Bergen sentrum
  on August 13, 2023 at 12:32 pm

  Politiet melder om slåsting mellom to menn i Bergen sentrum. Dei to er arresterte og sette i arrest. Dei mistenkte er funne i nærområde med to knivar og ein sykkel som visstnok skal vere stolen. – Vi snakkar med vitne og opprettar sak, skriv Vest politidistrikt på X.

Oppdatert informasjon

Det er lagt ut ny og oppdatert infomasjon for medlemmer. Dersom du ikkje har passord når du blir spurd om brukarnamn og passord kan du gå til gløymt passord og be om nytt. Bruk e-post adressa di i brukarnam feltet.

Årsmelding 2021

Det har i årsmøteperioden vore halde 1 årsmøte der det vart handsama 12 saker. På grunn av coronasituasjonen har det dette året ikkje vore halde formelle styremøter. Arbeidet har likevel vorte ivareteke igjennom telefonkontaktar og uformelle møte.

Styret har i meldingsperioden vore samansett slik:

Leiar:    Jan J Øvrebø.
leiar: Tor Hauge
Sekretær: Kjell Neset.
Kasserar:  Odd Vidar Vigdal.
Styremedlem:  Henry Talle.
Vara :      Guy Steffen Brun.
Vara:       Svein Hatlevoll.
Revisor: Svein Døsen   Per Høyheim
Sosialkomite: Torfinn Watten, Helge Steig,
Valkomite: Jo Bukve, Torfinn Watten.

Oppsummering av arbeidsåret:

Montering av utriggarane på den nye brygga har vorte utført av laget sine eigne medlemmer og denne delen av anlegget er teke i bruk. Det står att litt arbeid med montering av vatn og straum og dette vil bli gjort i -22.

Det har vorte arrangert dugnad med godt frammøte der hamna vart gjort klar til sesongen.

Medlemmene har vore flinke til å sjå over hamna og parkanlegget så det har vore ryddig og fint heile sesongen.

Sluttord: Styret vil få takke medlemmene for god innsats og samarbeid og så ser vi alle fram til ein ny båt sesong.

Årsmelding 2022

På grunn av sjukdom vart det ikkje halde årsmøte våren 22. Valnemda hadde ein runde der dei kontakta alle som var på val og alle tok attval så drifta av laget har gått som vanleg.

Året i båtlaget har vore som vanleg utan dei store utfordringane. Dugnadsdagane har vorte avvikla med god innsats frå medlemene. Anlegget har fungert slik som det skal. Hamna har vorte mykje brukt både av medlemmer og av besøkande, og vi ser at anlegget er vorte ein mykje brukt badeplass.  I det heile har det vore eit normalt arbeidsår for båtlaget.

Sikring av båten

Alle båtplasseigarar har ansvar for at båten er godt bundet i båtplassen. Det skal nyttast gummi strekkavlastarar mellom båt og utriggar. Dette for å skåne anlegg og båt. Det er også viktig at riktig tauverk er valgt i.h.til båtstørrelse.

Redningskøyta kom på besøk

Mandag 30.05.2022 kom redningskøyta på besøk til oss. Det var stor interesse for besøket og mange ungar og voksne tok turen til båthavna denne kvelden. Tema for kvelden var å informera om sikkerheit på sjøen og spesielt informera om redningsvestar.

Det var også anledning til å gå om bord å sjå den ca 40 fot store båten innvending. Noko som var stor stas både for liten og stor.

Høyheimsvik Båtlag spanderte kaffi og brus til glede for både liten og stor.

Ein kjekk kveld.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!